Home  |  Vantastic  |  Tyrkisk Van  |  Opdræt  |  Killinger  | Avlskatte  |  Udstillinger  |  Medlemsservice  |  Formularer  |  LinksKort om Vantastic og hvad klubben står for

 

Vantastic er sammenslutning af folk i Danmark og udlandet, som har fælles interesse for den tyrkiske van kat.
Her er både opdrættere, ejere og folk med interesse for tyrkisk van katte velkomne.

Klubben blev startet i 2013 efter længere tids diskussion for og imod, men det blev besluttet at der var behov for en klub, som ville varetage interessen for tyrkisk van katte samt repræsentere racen udadtil.
Racen Tyrkisk van er i dag en meget lille race ikke blot i Danmark, men også i hele Europa. Vi mener det er af stor vigtighed at synliggøre denne fantastiske race, så flere får kendskab til den, og de tyrkiske van katte ikke langsomt bliver glemt i mængden af andre semilanghårs racer.

Samtidig vil det være af allerhøjeste prioritet at skabe mere samarbejde og fællesskab internt i racen. Dette er en nødvendighed for en så lille race som den tyrkiske van, da opdrættere står overfor store udfordringer med at finde nyt avlsmateriale og skabe størst mulig genvariation uden at racen bliver blandet med andre katteracer. Samarbejde her i landet og på tværs af landegrænser vil derfor være en nødvendighed, hvis vores race skal bestå i fremtiden.
Vi har i dag en af de sundeste racer blandt alle katteracerne, men vi må tænke på fremtiden, hvor vi ikke kan overse truslen om, at en forsat / fremtidig indavl vil indskrænke racens genvariation og i yderste konsekvens bidrage til ugenoprettelige sundhedsmæssige problemer hos racen.

Vantastic blev i 2015 godkendt som Specialklub for Tyrkisk Van katte under Felis Danica, og har ca. 40 medlemmer.

Vantastic har også sin helt egen facebookgruppe, hvor alle med interesse for racen frit kan melde sig ind.
Klik her for at komme til Vantastic's facebook side.


Vantastic's kerneværdier vil derfor være:

- Fastholdelse af det høje sundhedsniveau som pt er hos vores race.
- Vedligeholde eller øge racens genvariation - Dette gøres ved at skabe større samarbejde mellem opdrættere.
- Synliggøre racen - Dette gøres ved at vise sine katte frem evt. på udstillinger.
- Repræsentation af racen - Vi skal være bevidste om at når vi ses sammen med vores katte, så er vi samtidig den
  menneskelige repræsentant for racen, og derved er det vigtigt at vi som repræsentanter er bevidste om at vi har
  indflydelse på hvordan vores race opfattes, når vi viser dem frem.

 

 

Vantastic