Home  |  Vantastic  |  Tyrkisk Van  |  Opdræt  |  Killinger  | Avlskatte  |  Udstillinger  |  Medlemsservice  |  Formularer  |  Links


V
A
N
T
A
S
T
I
C

 

Udstillingsregler for FIFé udstillinger

Klasser og titler

I FIFe opdeles katteracerne i 4 kategorier (I, II, III, IV) + huskat som dømmes for sig selv. Den Tyrkiske Van tilhører kategori II, sammen med de øvrige semilanghårs racer som American Curl longhair - og shorthair, Maine Coon, Norsk Skovkat, Ragdoll, Serbisk skovkat, Hellige Birma og tyrkisk angora.
Derudover er hver kategori opdelt efter alder, køn, fertilitet og klasse der viser, hvor langt katten er kommet i sin udstillingskarriere.

 

Nedenstående skema viser en kats udstillingskarriere fordelt på klasse:

Klasse 12:

EX 1

Killinger (4-7 måneder):
Killinger konkurrer ikke om certifikater, men først og fremmest om placeringen Excellent 1 (EX1), og senere om placeringen Best in Variety (BIV), nominering (NOM) og til sidst Best In Show (BIS). Disse titler er beskrevet nedenfor.

Klasse 11:

EX 1

Ungdyr (7-10 måneder):
Her er konkurrencen ligesom hos killinger, hvor der ikke konkurreres om egentlige certifikater.

Klasse 10:

CAP

Åben Klasse (kastrater over 10 måneder):
Når katten er over 10 måneder begynder den egentlige udstillingskarriere, hvor der konkurreres om certifikater, og det er her muligt for katten at opnå titler.
Den første klasse katten møder er Åben klasse, hvor kattene bliver tildelt certifikaterne CAP. For at opnå et certifikat skal katten være den bedste i sin gruppe i samme race, køn, farve og klasse hos den enkelte dommer. Derudover skal katten min. have opnået 93 point hos dommeren. I åben klasse skal katten have 3 certifikater fra 3 forskellige dommere inden katten tildeles titlen Premier, og rykker op i næste klasse.

Klasse 9:

 CAC

Åben klasse (fertile over 10 måneder):
Reglerne er de samme som i Åben klasse for kastrater. Certifikaterne hedder blot CAC i stedet. Opnås der 3 CAC certifikater tildeles katten titlen Champion.

Klasse 8:

CAPIB

Premier (kastrat):
Her skal der igen opnås 3 certifikater, som denne gang hedder CAPIB. Reglerne for tildeling af certifikaterne er som i Åben klasse dog er kravene skærpet, og denne gang skal katten opnå 95 point hos dommeren. I denne klasse skal katten have 3 certifikater af 3 forskellige dommere i mindst 2 forskellige lande før den tildeles titlen International Premier, og rykker op i næste klasse.

Klasse 7:

CACIB

Champion (fertil):
Reglerne er de samme som i klasse 8 for kastrater. Certifikaterne hedder blot CACIB, og katten tildeles titlen International Champion.

Klasse 6:

CAGPIB

International Premier (kastrat):
I denne klasse hedder de tildelte certifikater CAGPIB. Kravene til opnåelse at et CAGPIB certifikat er nu 96 point.
Der er i denne klasse 2 muligheder for tildeling af titlen Grand Internation Premier, og oprykning til næste klasse, hvor det er valgfrit hvilken regel man ønsker at benytte.
1. mulighed: Katten skal have 6 certifikater i sin klasse ved mindst 3 forskellige dommere i mindst 3 forskellige lande.
2. mulighed: Katten skal have 8 certifikater i sin klasse ved mindst 4 forskellige dommere i mindst 2 forskellige lande.

Klasse 5:

CACPIB

International Champion (fertil):
Reglerne er de samme som i klasse 6 for kastrater. Certifikaterne hedder blot CAGCIB, og katten tildeles titlen Grand International Champion.
Ligeledes er det også her valgfrit om man vil benytte 1. eller 2. mulighed for at opnå næste titel.

Klasse 4:

CAPS

Grand International Premier (kastrat):
Kravene for opnåelse af certifikat er nu 97 point, og certifikatet kaldes nu CAPS. Der er ligeledes i denne klasse 2 muligheder for tildeling af titlen Supreme Premier, og oprykning til næste klasse.
1. mulighed: Katten skal have 9 certifikater i sin klasse ved mindst 3 forskellige dommere i mindst 3 forskellige lande.
2. mulighed: Katten skal opnå 11 certifikater i sin klasse ved mindst 4 forskellige dommere i mindst 2 forskellige lande.
Det er valgfrit hvilken regel man ønsker at benytte her.

Klasse 3:

CACS

Grand International Champion (fertil):
Reglerne er igen de samme som i klasse 2 for kastrater. Certifikaterne hedder blot CACE, og katten tildeles titlen Supreme Champion.
Ligeledes er det også her valgfrit om man vil benytte regel nr. 1 eller regel nr. 2 for at oprykke til næste klasse.

Klasse 2:

HP

Supreme Premier (kastrat):
Dette er den højeste titel en kastrat kan opnå, og kun ganske få katte opnår årligt denne titel.
Katten kan forsat udstilles, men i klasse 2 vil den fremover få tildelt en ærespræmie (HP)frem for et certifikat.

Klasse 1:

HP

Supreme Champion (fertil):
Dette er den højeste titel en fertil kat kan opnå. Katten kan også her stadig udstilles i klasse 1, hvor den i stedet for et certifikat vil få tildelt en ærespræmie (HP). Kastreres katten kan den dog fortsætte sin udstillingskarriere som kastrat, hvor den starter forfra i Åben klasse for kastrater.

Som det kan ses ovenfor så er det nødvendigt for en kat at bedømmes af flere forskellige dommere i de forskellige klasser for at et certifikat kan bruges til oprykning i næste klasse. Er man så uheldig, at katten møder dommere som allerede har bedømt katten tidligere i samme klasse, er det muligt at få katten contra bedømt hos en anden dommer således, at katten stadig får et certifikat som kan bruges til oprykning til næste klasse.

 

Nedenfor ses en beskrivelse af de forskellige tillæg en kat kan få ved deltagelse på en udstilling:

BIV:

Best In Variety:
For opnåelse af et BIV, skal der være mindst 3 katte med samme farvevariant i samme race på en udstilling. Derudover skal de 3 katte enten være fertile eller kastrater.
Den bedste af de 3 katte opnår et BIV.
Såfremt der både er 3 hankatte, 3 hunkatte eller 3 killinger kan hver gruppe opnå et BIV. For den tyrkiske van er et BIV en sjældenhed i Danmark, da det ofte ikke er muligt at udstille 3 katte i samme farve på en udstilling.

NOM:

Nominering:
Dommeren udvælger her den bedste hankat, hunkat, kastrat han, kastrat hun, ungdyr og killing mellem de racer den enkelte dommer har bedømt.
Hvis en kat får en nominering skal katten på scenen og møde de øvrige dommeres nominerede katte i samme kategori, hvor den med flest dommerstemmer vinder et Best in Show.

BIS / BOX:

Best In Show eller Best opposite Sex:
Den bedste kat i hver nominerede kategori går hen og vinder Best in Show.

Ved bedste hankat og hunkat (fertile såvel som kastrater) møder de to køn hinanden, og taberen her får titlen BOX (Best opposite Sex), mens vinderen bliver BIS (Best in Show).
Hos killinger og ungdyr er kattene ikke kønsopdelt, hvorfor et BOX ikke er muligt.
Ligeledes står det frit for hos enhver katteklub om man vil benytte sig af muligheden for BOX eller om vinderen i hver kategori vil blive BIS.

BOB:

Best Of Best:
Vinderen af BIS konkurrencen går op mod vinderen i de øvrige 3 kategorier (I, II, III og IV) hvor kattene bliver henholdsvis BOB 1, BOB 2, BOB 3 og BOB 4.

 

Nedenfor ses forkortelserne over kattenes ordinære titler, som kan påføres stamtavlen:

Titel fertile katte

Titel Kastrater

CH = Champion

PR = Premier

IC = International Champion

IP = International Premier

GIC = Grand International Champion

GIP = Grand International Premier

SC = Supreme Champion (tidl. EC)

SP = Supreme Premier (tidl. EP)

 

Nedenfor ses forkortelserne over kattenes ekstraordinære titler som også kan påføres stamtavlen:

JW

Juniorwinner:
Kræver 5 Best in Show (BIS) i kategorien Killing (3-6 mdr.)  eller Ungdyr (6-10 mdr.).

DSM

Distinguished Show Merit:
Kræver en voksen kat (over 10 mdr) får  mindst 10 Best in Shows (BIS) på en periode på mere end 2 år.
Perioden på mere end 2 år er for at sikre, at katten i en længere tidsramme er i stand til at holde sig blandt eliten på katteudstillinger.

DVM

Distinguished Variety Merit:
Kræver 10 Best in Variety (BIV) på en periode på mere end 2 år.
Her er det uanset hvilken kategori katten har fået sine BIV'er i, men tidsrammen på mere end 2 år er nødvendig for at opnå denne titel.

DM

Distinguished Merit:
For hunkattene kræves det at katten har mindst 5 afkom med titlen IC/IP eller højere.
For hankattene kræves det at katten har mindst 10 afkom med titlen IC/IP eller højere.

NW

National Winner:
En titel hver land har lov til at uddele årligt. Det er optil landet selv at bestemme hvordan titlen tildeles, men max 15 katte kan få den tildelt i hvert land.
Denne titel benyttes ikke i Danmark.

SW

Scandinavian Winner:
En titel i stil med National winner, som uddeles årligt i Sverige/Norge.

WW

World Winner:
En gang årligt afholdes der verdensudstilling, og de katte som vinder Best in Show (BIS) på denne udstilling tildeles titlen WW.

 

Hos foreløbigt godkendte racer vil forkortelserne for titlerne Champion, Premier, International Champion og International Premier blive påført et "P", for at vise at der er tale om en titel på en kat, der udstilles i en ikke fuldt anerkendt race (f.eks. PCH, PPR, PIC, PIP)

 

 

Skrevet af Pernille Kristensen